Waarom een strategie?

Den Haag staat niet stil, maar is volop in beweging. Belangrijke uitdaging daarbij is het bewaken en benutten van het unieke karakter en het onderscheidende DNA van Den Haag. Hoe zorgen we ervoor dat wat Den Haag bijzonder maakt behouden blijft als de stad groeit in omvang en diversiteit? En waarom heeft Den Haag een heldere positioneringsstrategie nodig?

*

Omdat de stad groeit
De stad groeit de komende decennia in hoog tempo en wordt drukker en
diverser. Belangrijke uitdaging is het bewaken van de leefbaarheid. Hoe
zorgen we ervoor dat wat Den Haag bijzonder maakt behouden blijft als er
straks meer dan 600.000 Hagenaars samenleven op 82 km2?

*

Verbreding van de economie noodzakelijk
Er wordt ingezet op verbreding van de Haagse economie zodat er genoeg
banen zijn voor Hagenaars in de toekomst. Door de grotere diversiteit van
bedrijvigheid moet er bewuster nagedacht worden over een samenhangende
profilering.

*

Kansen benutten voor verbeteren reputatie
Den Haag heeft een eenzijdig imago. Veel Nederlanders denken bij Den
Haag vooral aan overheid en politiek. Buiten Nederland is er nog relatief
veel onwetendheid over Den Haag (Bron: Erasmus Universiteit, 2017). Er is
nog veel te winnen op het gebied van internationale profilering.

*

Stadstrots en saamhorigheid staan onder druk
De komende twee decennia verhuizen ca. 1 miljoen mensen naar Den Haag,
maar verlaten ook ca. 900.000 mensen na een kort of langer verblijf de stad
(Bron: Gemeente Den Haag, 2020). Hoe zorgen we ondanks de dynamiek
van komen en gaan voor stadstrots en saamhorigheid?

*

Er is behoefte aan focus
De ontwikkeling van de stad en de manier waarop Den Haag zich aan
Hagenaars en de buitenwereld laat zien is het resultaat van talloze
initiatieven van vele partijen. Om de samenhang beter te bewaken is er
behoefte aan focus.

*

Versterken en ondersteunen van partners
Het is belangrijk dat er goede ondersteuning wordt geboden aan alle
Hagenaars en Haagse partijen die zich met hart en ziel inzetten voor het
behoud van het bijzondere karakter van Den Haag en dit willen doorgeven aan de volgende generatie.

*

Hoe is Den Haag eigenlijk Den Haag geworden?

Lees meer

Advies nodig?

Ben je enthousiast geworden? Wil je graag weten hoe je jouw plan of campagne Haagser kunt maken, maar heb je geen idee waar je moet beginnen? Neem dan contact op met Bureau Citybranding.