Foto: Vredespaleis met VN vlag

De Haagse geschiedenis

De Haagse eigenheid is niet bedacht. Het Den Haag van vandaag is door de eeuwen heen gevormd tot de stad die het nu is. En omdat kennis over het verleden richting geeft aan de toekomst, is het belangrijk om te weten waar we vandaan komen. Zo kunnen we de bijzondere Haagse geschiedenis koesteren en bewaken dat Den Haag over 20 jaar nog steeds het Den Haag van vandaag is. Maar dan net een beetje mooier en beter.

 

Den Haag kent een bijzonder rijke en lange geschiedenis. Deze heeft de stad gevormd tot het ‘merk’ wat het nu is. Een stad is een merk van zichzelf waar jaren aan gebouwd is. Archeologische vondsten laten zien dat er circa 3000 voor Chr. al mensen woonden in de omgeving van het huidige Binnenhof.

Den Haag was en is een stad zonder muren. Een stad waar iedereen welkom is en zich thuis voelt.

Wandel mee door de tijd en ontdek de Haagse geschiedenis in vogelvlucht.

 

Tijdlijn

1230

Graaf Floris IV bouwt aan een meertje achter de duinen een vorstelijk jachtverblijf, het huidige Binnenhof met Hofvijver. Hij legde hiermee de basis voor de ontwikkeling van het dorp Die Haghe als verblijfplaats voor de graven en stadhouders van Holland: een Koninklijke residentie en regeringszetel. Die Haghe verwijst dan ook naar ‘de Haag’, het bos, van de Graaf van Holland en is kenmerkend voor de hoeveelheid natuur rondom de stad.

1850

In de tweede helft van de 19e eeuw leidt de ontwikkeling van Nederland tot een volwassen parlementaire democratie tot een toestroom van instanties, bestuurders en ambtenaren naar Den Haag. De stad groeit in bewoners, oppervlakte en economisch en cultureel.

Lees meer over 1850

1899

De eerste internationale vredesconferentie vindt plaats in Den Haag. 26 landen maken afspraken over de manier waarop oorlogen wel en niet moeten worden gevoerd.

1907

Na de tweede Vredesconferentie in 1907 wordt de eerste steen van het huidige Vredespaleis gelegd als onderkomen van het Permanente Hof van Arbitrage.

1948

Na twee wereldoorlogen die diepe sporen nalieten, komen regeringsvertegenwoordigers uit 26 Europese landen, Canada en VS samen in de Ridderzaal. Tijdens dit Congres van Europa wordt de basis gelegd voor een internationale samenwerking die uiteindelijk leidt tot de oprichting van de huidige EU.

2021

Den Haag staat wereldwijd bekend als internationale stad van vrede en recht en tweede VN stad ter wereld. Het Vredespaleis is een icoon van de stad. Een stad waar dagelijks duizenden mensen van alle nationaliteiten direct en indirect werken aan een betere, veilige en rechtvaardige wereld. Door het samenbrengen van kennis en innovatie uit alle hoeken van de wereld, een tolerante en open samenleving en een stabiele rechtstaat, staat Den Haag vandaag de dag aan de basis van maatschappelijke vooruitgang met een menselijke maat, vrijheid en gerechtigheid, in Den Haag en ver daarbuiten.

Bekijk ook

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!