Studenten springen bij voor de klas
Maatschappelijke initiatieven

Student voor educatie

Een uniek project: studenten springen bij voor de klas

Den Haag heeft de afgelopen 10 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt als studentenstad. Inmiddels kent Den Haag meer dan 30.000 studenten. De groeiende studentenpopulatie is onder andere te danken aan de vestiging van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de dependance van de TU Delft. De positieve ontwikkeling van Den Haag als studentenstad staat in schril contrast met de grote uitdagingen waarmee Den Haag te maken heeft binnen de rest van de onderwijssector. Den Haag heeft, net zoals voor andere grote steden, te maken met een fors lerarentekort in het primair onderwijs en onderwijsachterstanden onder kwetsbare groepen leerlingen.

Met het project ‘Student voor educatie’ worden Haagse studenten onderdeel van de oplossing. Zij kiezen niet voor een bijbaan in de supermarkt of de kroeg, maar helpen mee op een basisschool.

Zoals Atik zijn er tientallen Haagse studenten die kiezen voor een bijbaan in het onderwijs. Niet alleen om hun studentenleven te bekostigen, maar ook vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.

Strateeg, Bureau Citybranding

Uiting van maatschappelijke betrokkenheid

Het project ‘Student voor educatie’ van de gemeente Den Haag is in 2020 begonnen en is binnen Nederland het meest succesvolle voorbeeld van studentenparticipatie binnen het onderwijs. Het gaat hier niet om studenten van lerarenopleidingen die zich alvast voorbereiden op hun latere baan in het onderwijs, maar om studenten van totaal andere studierichtingen. Van studenten Bestuurskunde tot studenten Economie. Zij kiezen voor een bijbaan in het onderwijs omdat zij hier van betekenis kunnen zijn. Net zoals Atik El Bouchakroudi, student social work, die helpt op de Prinses Marijkeschool in hartje Schilderwijk. Hij begeleidt kleine groepjes leerlingen bij vakken waar zij achterstanden hebben opgelopen. Dat doet hij in de wijk waar hij zelf ook vandaan komt op de school waar hijzelf ook op heeft gezeten. Zoals Atik zijn er tientallen Haagse studenten die kiezen voor een bijbaan in het onderwijs. Niet alleen om hun studentenleven te bekostigen, maar ook vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. Soms is het, net zoals met ‘Student voor educatie’, alleen een kwestie van de kans bieden om hier uiting aan te geven.

Studenten springen bij voor de klas

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook