Foto: Techniek aan zee
Maatschappelijke initiatieven

Techniek aan Zee

Onderwijsexpedities in de Visafslag:
Spelenderwijs kennismaken met technische en duurzaamheidsvraagstukken in de haven, visserij, de maritieme sector en de kustwering.

Het Maris College is de grootste scholengroep van Den Haag met zes locaties voor voortgezet onderwijs. Met het project Techniek aan Zee verplaatst het Maris College een deel van haar onderwijsactiviteiten naar de haven van Scheveningen. Hier wordt onderwijs gekoppeld aan technische vraagstukken in relatie tot de haven, visserij, de maritieme sector, kustwering, of duurzaamheidsvraagstukken. De voormalige kantine van de Visafslag is omgetoverd tot een technische experimenteerruimte waar leerlingen onder begeleiding van docenten en begeleiders kennis maken met de nieuwste technologieën door vooral zelf aan de slag te gaan.

Den Haag als proeftuin

De leerlingen die onderwijs volgen binnen het project Techniek aan Zee gaan aan de slag met zogenaamde expedities. Dit zijn vraagstukken waar zij induiken om te zien hoe iets werkt of hoe zij zelf dingen kunnen maken en ontwikkelen. Zo leren zij bijvoorbeeld hoe zonnepanelen of windturbines werken, maar gaan ze ook zelf aan de slag met het maken van een ontziltingssysteem voor zout water of bouwen een bootje dat vaart op zonne-energie. Dit zijn vaak technieken en innovaties die ook in of rond de Scheveningse haven worden toegepast. Bijvoorbeeld in Campus@Sea, een proeftuin voor de kust van Scheveningen waar innovaties op het gebied van klimaat en energie worden getest en toegepast. Zo laat Techniek aan Zee leerlingen niet alleen kennis maken met techniek, maar maakt het ze ook bewust van wat voor moois en belangrijks er allemaal in Den Haag gebeurt.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Foto: Prodemos
Maatschappelijke initiatieven

Prodemos

Schoolklassen vanuit heel het land reizen af naar Den Haag
voor politieke excursies, presentaties

 

Den Haag is het regeringscentrum van Nederland. Niet alleen het Binnenhof met de Eerste- en Tweede Kamer bepaalt het stadsbeeld, ook de hoge gebouwen van de ministeries zijn echte beeldbepalers voor Den Haag. Er werken in Den Haag tienduizenden ambtenaren aan zaken die alle Nederlanders raken. Den Haag is met recht een plek van invloed. Maar hoe hebben Nederlanders op hun beurt invloed op besluitvorming? Hoe werkt democratie precies? Hoe worden belangrijke burgerrechten in Nederland beschermd? Prodemos organiseert voor kinderen, studenten en volwassenen rondleidingen, cursussen en evenementen waarin ze kunnen ervaren hoe politiek, democratie en rechtstaat functioneren.

Ontdek politiek Den Haag

Als mensen aan het ‘politieke’ Den Haag denken roept dit niet altijd positieve gedachten op. Voor een deel komt dat door onbekendheid met hoe besluitvormingsprocessen verlopen. Prodemos vervult een belangrijke rol om de positie van Den Haag als regeringscentrum dichter naar mensen toe te brengen. Schoolklassen vanuit heel het land reizen af naar Den Haag voor politieke excursies, presentaties en rollenspellen, maar Prodemos gaat ook zelf het land in met lesmateriaal en gastlessen. Verder doet Prodemos onderzoek, bijvoorbeeld naar hoe de overheid beter kan communiceren met mensen. Zelf is Prodemos ook steeds op zoek naar betere methoden om mensen te bereiken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van podcasts of andere moderne communicatiemiddelen. Met dit alles geeft Prodemos politiek Den Haag een meer menselijk gezicht.

 

 

Prodemos: Huis voor democratie en rechtstaat

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

De winnende vlaggen op een rij. (Foto Romana Siemons) Refresh header image
Maatschappelijke initiatieven

Haagse Vlaggûh

Wapperende stadstrots: ontwerp je eigen persoonlijk banier

Verspreid over de stad staan meer dan 200 vlaggenmasten waar normaal gesproken banieren voor stadspromotie of evenementen in hangen. Tijdens de Corona-periode werden de vlaggenmasten echter niet gebruikt. Om ze toch een mooi doel te geven organiseerde het Bureau Citybranding de actie ‘Haagse Vlaggûh’. Hagenaars kregen de kans om hun persoonlijke vlag te ontwerpen en een jury koos de 5 mooiste die vervolgens door heel de stad werden opgehangen. Sommige Hagenaars kozen in hun ontwerp voor een boodschap van hoop en steun, andere zochten hun inspiratie in mooie plekken of hun persoonlijke band met Den Haag.

Den Haag kiest

Uiteindelijk zonden 46 Hagenaars hun ontwerp in voor de actie. Een vijfkoppige jury koos daaruit de 5 beste ontwerpen. De jury bestond uit Hagenaars van diverse pluimage: de nachtburgemeester, een bekende columnist, een kunstenaarsduo, de kinderburgemeester van Madurodam én een grafisch ontwerper. Terugkerende elementen in de winnende ontwerpen waren de Ooievaar als icoon van de stad, de natuur in de stad en de solidariteit onder Hagenaars. Van alle winnaars is een korte achtergrondreportage gemaakt die gedeeld is via diverse media en op de kanalen van Be Hague.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Artikel categorie: Maatschappelijke initiatieven
20 mei 2022

Den Haag tegen Corona

Bewonersparticipatie en ludieke acties

Lees meer over Den Haag tegen Corona
Lees meer over Den Haag tegen Corona
Artikel categorie: Cultuur en Toerisme
02 augustus 2022

Ambassade van Den Haag

Bewonersparticipatie en ludieke acties

Lees meer over Ambassade van Den Haag
Lees meer over Ambassade van Den Haag
Studenten springen bij voor de klas
Maatschappelijke initiatieven

Student voor educatie

Een uniek project: studenten springen bij voor de klas

Den Haag heeft de afgelopen 10 jaar een sterke ontwikkeling doorgemaakt als studentenstad. Inmiddels kent Den Haag meer dan 30.000 studenten. De groeiende studentenpopulatie is onder andere te danken aan de vestiging van de Campus Den Haag van de Universiteit Leiden en de dependance van de TU Delft. De positieve ontwikkeling van Den Haag als studentenstad staat in schril contrast met de grote uitdagingen waarmee Den Haag te maken heeft binnen de rest van de onderwijssector. Den Haag heeft, net zoals voor andere grote steden, te maken met een fors lerarentekort in het primair onderwijs en onderwijsachterstanden onder kwetsbare groepen leerlingen.

Met het project ‘Student voor educatie’ worden Haagse studenten onderdeel van de oplossing. Zij kiezen niet voor een bijbaan in de supermarkt of de kroeg, maar helpen mee op een basisschool.

Zoals Atik zijn er tientallen Haagse studenten die kiezen voor een bijbaan in het onderwijs. Niet alleen om hun studentenleven te bekostigen, maar ook vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.

Strateeg, Bureau Citybranding

Uiting van maatschappelijke betrokkenheid

Het project ‘Student voor educatie’ van de gemeente Den Haag is in 2020 begonnen en is binnen Nederland het meest succesvolle voorbeeld van studentenparticipatie binnen het onderwijs. Het gaat hier niet om studenten van lerarenopleidingen die zich alvast voorbereiden op hun latere baan in het onderwijs, maar om studenten van totaal andere studierichtingen. Van studenten Bestuurskunde tot studenten Economie. Zij kiezen voor een bijbaan in het onderwijs omdat zij hier van betekenis kunnen zijn. Net zoals Atik El Bouchakroudi, student social work, die helpt op de Prinses Marijkeschool in hartje Schilderwijk. Hij begeleidt kleine groepjes leerlingen bij vakken waar zij achterstanden hebben opgelopen. Dat doet hij in de wijk waar hij zelf ook vandaan komt op de school waar hijzelf ook op heeft gezeten. Zoals Atik zijn er tientallen Haagse studenten die kiezen voor een bijbaan in het onderwijs. Niet alleen om hun studentenleven te bekostigen, maar ook vanuit een gevoel van maatschappelijke betrokkenheid. Soms is het, net zoals met ‘Student voor educatie’, alleen een kwestie van de kans bieden om hier uiting aan te geven.

Studenten springen bij voor de klas

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Spandoeken van supportersgroepen ADO Den Haag voor medewerkers in de zorg
Maatschappelijke initiatieven

Den Haag tegen Corona

Bewonersparticipatie tijdens Corona:

bijzondere initiatieven en ludieke acties van Hagenaars

De Coronacrisis was een periode waarin mensen vaak noodgedwongen thuis zaten en persoonlijk contact met familie, vrienden en collega’s lastig was. Toch was het verrassend om te zien hoeveel Hagenaars hun beste beentje voor zette en andere mensen probeerde te helpen. Bijvoorbeeld door de bewonerscampagne waarin Hagenaars elkaar stimuleerde om gezond en positief te blijven tijdens Corona. Een campagne die van A tot Z ontwikkeld is met Hagenaars en hun persoonlijke leefomgeving in de hoofdrol.

 

Een ander mooi voorbeeld waren de hartverwarmende spandoeken van de supportersgroepen van ADO Den Haag die medewerkers in de zorg en ouderen een hart onder de riem staken. Bijvoorbeeld bij de, inmiddels helaas overleden, oud ADO-keeper Dolf Niezen. Bijzondere initiatieven die voortkomen uit een sterk Haags gevoel van maatschappelijke betrokkenheid.

Maatschappelijk betrokken

Die maatschappelijke betrokkenheid is een typische Haagse eigenschap. Natuurlijk is het voor veel mensen, ook niet-Hagenaars, de normaalste zaak van de wereld om rekening te houden met de ander. Maar bijzonder aan Den Haag is dat het ontstaat binnen een samenleving waarin soms ook flinke spanningen aanwezig zijn en ook (of juist) ontstaat bij groepen Hagenaars waarvan je het misschien in eerste instantie niet verwacht. Ook het geregeld naar goed Haags gebruik mopperen op van alles en nog wat, is vaak een vorm van maatschappelijke betrokkenheid. Het is niet voor niets dat Den Haag ook voor veel Nederlanders de plek is om te demonstreren of zich te mengen in het publiek debat. In Den Haag is ruimte voor al die verschillende vormen van maatschappelijke betrokkenheid.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Artikel categorie: Cultuur en Toerisme
02 augustus 2022

Ambassade van Den Haag

Bewonersparticipatie en ludieke acties

Lees meer over Ambassade van Den Haag
Lees meer over Ambassade van Den Haag
Artikel categorie: Maatschappelijke initiatieven
02 augustus 2022

Haagse Vlaggûh

Bewonersparticipatie en ludieke acties

Lees meer over Haagse Vlaggûh
Lees meer over Haagse Vlaggûh