Foto: De Meppel
Ruimtelijke ontwikkeling

De Meppel

Impuls voor onderwijs in Den Haag Zuidwest

Schoolvoorbeeld waarin de drie sfeerbepalers samenkomen

Den Haag Zuidwest heeft een relatief hoge schooluitval en werkloosheid. Dat wil ROC Mondriaan met De Meppel veranderen. Na een verbouwing opende het oude schoolgebouw aan de Meppelweg in 2023 opnieuw zijn deuren. Ruim 700 buurtbewoners, oud-studenten en docenten kwamen tijdens de opening een kijkje nemen in dit belangrijke onderwijscentrum voor Den Haag Zuidwest. De Meppel biedt onderdak aan de School voor Entreeopleidingen, de School voor Begeleiding, Advies en Schakeltrajecten (BAS) en oriëntatie- en schakeltrajecten taal voor jongeren die nieuw zijn in Nederland. In het onderwijscentrum is er plaats voor 750 jongeren vanaf 16 jaar, ongeacht hun diploma of taalvaardigheid. De Meppel biedt hun de kans om een beroepsonderwijs opleiding te volgen en te werken aan hun toekomst.

Meer dan een school

De Meppel is een Rijksmonument in het hart van Den Haag Zuidwest, dat volop in ontwikkeling is. Om het unieke karakter van de wijk te behouden, is het belangrijk dat herkenbare gebouwen en gebieden blijven bestaan. Tijdens de renovatie is er alles aan gedaan om de bijzondere uitstraling van het gebouw te behouden. Ook is ervoor gekozen om de praktijkvakken op de begane grond in te delen en theorie op de verdiepingen erboven. Zo ontstaat er een klimaat waarin kruisbestuivingen plaatsvinden. Studenten zien wat anderen aan het doen zijn. Dat inspireert en vergroot de leerervaring. Daarnaast is De Meppel niet alleen een onderwijslocatie maar ook een ontmoetingsplek voor studenten en buurtbewoners. Er is een nauwe samenwerking met het lokale bedrijfsleven en Haagse vrijwilligers. Werkzame Hagenaars zetten zich als coach in en helpen leerlingen in de laatste fase van hun opleiding hun weg naar de arbeidsmarkt te vinden.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Foto: Paxhaven
Ruimtelijke ontwikkeling

Paxhaven

Midden in de stad een vredeshaven

Den Haag heeft niet alleen water langs de kust stromen, maar ook midden in de stad door talloze kanalen en grachten. De afgelopen jaren zijn veel van deze waterwegen opgeknapt, verbreed of opnieuw uitgegraven. De aanwezigheid van water in de stad zorgt niet alleen voor een prettige uitstraling en aantrekkelijke leefomgeving, het heeft ook een functie als waterberging voor de opvang en afvoer van overtollig regenwater. Daarnaast wordt er steeds meer gevaren op het Haagse water. Water heeft daarmee ook een belangrijke recreatieve functie. Wie de stad vanaf het water doorkruist, ziet de stad van een andere kant en krijgt een hele nieuwe ervaring. Een recente uitbreiding van het Haagse stadswater is De Paxhaven! Midden in de stad tegenover het Centraal Station. Zo kan iedereen die aankomt in Den Haag gelijk ervaren dat water onlosmakelijk met de stad verbonden is.

Ruimte voor creativiteit

De Paxhaven maakt deel uit van de opgeknapte groene entree van Den Haag (met daarbij ook de opgeknapte Koekamp) en is een opstap- en aanlegplek voor kleine boten. Zo kun je uit de trein of tram gelijk overstappen in een bootje en de stad vanaf het water beleven. Toen er een naam voor de nieuwe haven bedacht moest worden, zijn alle Hagenaars opgeroepen om ideeën aan te dragen. Uit de 269 inzendingen koos een jury de naam Paxhaven. De naam pax betekent ‘vrede’ in het Latijn en past perfect bij Den Haag als internationale stad van vrede en recht. Zo is de haven in alle opzichten een mooie toevoeging voor de stad!

 

Paxhaven: Een mooie toevoeging voor de stad!

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Economie

The New Farm

Een Haagse broedplaats voor nieuwe voedselproductie:
een plek waar inspirerende ondernemers samenkomen.

Steeds meer Haagse ondernemers werken aan oplossingen op het gebied van duurzaamheid en klimaat. The New Farm brengt inspirerende ondernemers samen die zich bezighouden met duurzame productieprocessen en innovatief werkgeverschap. In dit gebouw in Den Haag vind je Haagse ondernemers die positieve impact willen maken en werken aan een betere wereld. Denk hierbij aan lokale ondernemers die (h)eerlijke producten zoals oesterzwammen, groentepasta’s, bier en ander voedsel maken. Of bedrijven die gebruikt materiaal of reststromen recyclen zoals werkuniformen, ICT-apparatuur of voedselresten. Sociale innovatie wordt op gang gebracht door mensen van diverse herkomst op te leiden en ze daarmee een kans te bieden opnieuw aan de maatschappij deel te nemen. Zo wordt er aan een hub voor Haagse impactmakers gebouwd. Laat je inspireren door ondernemers van de toekomst!

Haagse impactmakers

Het voormalig Philips-gebouw in Den Haag heeft de laatste jaren een ware transformatie doorgemaakt. In dit pand zitten nu tientallen start ups gericht op stadslandbouw en vertical farming. The New Farm is de overkoepelende naam van meerdere initiatieven die zich hard maken voor het duurzaam en circulair verbouwen, produceren, maken en verwerken van voedsel in de stad. Na het vertrek van Philips was de zes verdiepingen hoge fabriek een plek voor ondernemers die weinig raakvlakken met elkaar hadden. Om de wijk een impuls te geven heeft de gemeente Den Haag ervoor gekozen om Urban Farmers een plek te geven in het pand. Het concept van de Urban Farmers heeft uiteindelijk geleid tot het initiatief The New Farm. Een mooi voorbeeld hoe Den Haag zich verder ontwikkelt als stad waar gewerkt wordt aan klimaat en energie-oplossingen en hoe we in Den Haag Haagse impact-ondernemers bij elkaar brengen.

 

 

 

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Economie

Living Lab Scheveningen

Smart City toepassingen die de leefbaarheid vergroten

Living Lab Scheveningen is dé voornaamste plek waar Smart City toepassingen op grote schaal worden getest en toegepast in de openbare ruimte. Doel is om dit relatief drukke deel van de stad te helpen om een fijne, schone en veilige plek te zijn voor bewoners en bezoekers. Denk aan afvalrobots die het stand schoonmaken en druktecamera’s die op een privacy vriendelijke manier groepsvorming detecteren. De toepassingen worden grotendeels ontwikkeld vanuit Den Haag of de regio. Zo leidt moderne technologie tot maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en stimuleert het de leefbaarheid in de stad.

Deze aanpak blijft niet onopgemerkt, in 2021 won Den Haag met Living Lab Scheveningen de World Smart City Award.

Strateeg, Bureau Citybranding

Vanuit Den Haag de wereld over

Succesvolle toepassingen van Smart City blijven niet beperkt tot Living Lab Scheveningen. Den Haag past deze breder toe waar dat kan, maar ze kunnen ook uitgerold worden naar de rest van de wereld. Zo is er sprake van een aanpak in drie fases (hink-stap-sprong). De eerste stap is het ontwikkelen en testen op kleine schaal waarbij de nabij gelegen TU Delft een belangrijke locatie is. De tweede stap is de toepassing in de hoogstedelijke praktijkomgeving van Den Haag én de derde stap is de uitrol van succesvolle toepassingen buiten Den Haag. Deze aanpak blijft niet onopgemerkt, in 2021 won Den Haag met Living Lab Scheveningen de World Smart City Award.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Foto: Illustratie verbouwing Binnenhof met uitkijktoren.
Ruimtelijke ontwikkeling

Verbouwing Binnenhof

Hoe wordt ervoor gezorgd dat de omgeving tijdens de verbouwing
toch een fijne plek blijft voor Hagenaars en bezoekers

Het Binnenhof is naast het politieke hart van Nederland een icoon voor het Haagse centrum en een belangrijke toeristische trekpleister. Vele tienduizenden bezoekers brengen jaarlijks een bezoek aan dit historische deel van de Haagse binnenstad en het is dan ook één van de meest gefotografeerde plekken van Nederland. De komende jaren wordt het Binnenhof grondig verbouwd om het 800 jaar oude culture erfgoed te behouden voor de toekomst en gebruikers een veilige en duurzame werkomgeving te kunnen blijven bieden. Maar hoe wordt ervoor gezorgd dat de omgeving tijdens de verbouwing toch een fijne plek blijft voor Hagenaars en bezoekers? Het Binnenhof is te belangrijk om zomaar een gewone bouwplaats te zijn.

Niet zomaar een bouwplaats

De werkzaamheden in het Binnenhof staan gepland tot en met 2028. Dat betekent dat het gebied langere tijd voor publiek gesloten is en niet de normale functie als icoon van de stad vervult. Daarom wordt er tijdens de verbouwing door het Rijksvastgoedbedrijf in samenwerking met de gemeente alles aan gedaan om het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te houden. Samen met omwonenden zijn er plannen gemaakt voor een mooi vormgegeven uitzichtpunt. Zo kunnen Hagenaars en bezoekers de komende jaren toch van een uitzicht op het Binnenhof genieten. Omwonenden en ondernemers dachten ook mee over de bouwkeet op de Hofvijver. De gevel van deze bouwkeet is bekleed met spiegels en het dak met een duinenlandschap. Zo past het niet alleen goed in de omgeving, maar ook bij Den Haag als stad aan zee. Zowel de uitzichttoren als de bouwkeet worden circulair gebouwd zodat de impact voor het milieu zoveel mogelijk beperkt blijft.

Behoud van 800 jaar oud cultureel erfgoed

Klik op de afbeelding om deze te vergroten

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Ontwerp van hoe het Koningin Julianaplein eruit gaat zien.
Ruimtelijke ontwikkeling

Nieuwbouw Koningin Julianaplein

Amvest en Synchroon geven Den Haag icoon:
nieuwbouw Koningin Julianaplein laat zien waar de stad voor staat

Grote commerciële merken zoals Nike, Google en Apple hebben er honderden miljoenen euro’s voor nodig om met gelikte reclamecampagnes en slimme marketing een plek te veroveren in de hoofden van mensen. Zoveel geld hebben steden vaak niet om in hun stadspromotie te investeren. Een stad heeft haar gebouwen, straten, parken en alles wat mensen kunnen zien en ervaren in de openbare ruimte als kapitaal. Dat roept niet alleen gevoelens en associaties op bij mensen in de stad zelf, maar kan ook het imago in de buitenwereld bepalen. Wie heeft er aan de hand van iconische architectuur niet een beeld bij een wereldstad als Parijs of de kleine Griekse dorpjes van Santorini?

Architectuur communiceert. Van gebouwen en kunstobjecten in de openbare ruimte tot de vormgeving van bankjes of lantaarnpalen. Door bij de inrichting van een plek goed rekening te houden met de identiteit van de locatie kun je de beleving en uitstraling ervan versterken. Met een mooi woord heet dat placemaking. Een goed voorbeeld hiervan is de nieuwbouw die de komende jaren gerealiseerd wordt door ontwikkelaars Amvest en Synchroon, op het Koningin Julianaplein, pal voor het Centraal Station.

De omgeving communiceert

Het Koningin Julianaplein is één van de belangrijkste toegangspoorten van de stad. Hier passeren dagelijks tienduizenden mensen op weg naar hun werk of voor een dagje Den Haag. Juist hier kan de impact groot zijn wanneer de plek erin slaagt te communiceren waar Den Haag voor staat. In het plan wat Amvest en Synchroon voor deze locatie hebben gemaakt hebben zij dit principe bewust toegepast. Tussen twee hoge torens wordt een passage gebouwd waar het plafond de golven van de zee nabootst en beschreven is met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Zo is het voor iedereen, die omhoogkijkt en er even over nadenkt, duidelijk dat dit Den Haag is. De stad aan zee én de internationale stad van vrede en recht.

Ook op andere subtiele manieren voegt het plan van Amvest en Synchroon zich naar zijn omgeving. Trouw aan het Haagse DNA krijgt de bebouwing op het Koningin Julianaplein een groen en gemoedelijk karakter. Een groot deel van de 400 appartementen worden trapsgewijs gebouwd met dakterrassen met uitzicht over de Koekamp en een gemeenschappelijke daktuin. Een getuigenis dat er ook op één van de meest drukke en prominente plekken van de stad, ruimte is voor de menselijke maat.

Direct aan de slag

Aan de slag met het Haagse DNA? Om je te helpen hebben we een aantal praktische tools die je kunt gebruiken!

Bekijk ook

Artikel categorie: Cultuur en Toerisme
02 augustus 2022

Amare en Spuiplein

Nieuwbouw Koningin Julianaplein laat zien waar Den Haag voor staat

Lees meer over Amare en Spuiplein
Lees meer over Amare en Spuiplein